Fil Sø Sørestaurering

5. november: Svend Bichel: Fil Søs restaurering

Fil Sø er lige blevet genskabt. I mange år var den udtørret, og søbunden blev brugt til landbrug. I 2010 blev den købt af Aage V. Jensens fonden, der planlagde at fylde den med vand igen, og den er nu Jyllands næststørste sø. Fuglene og planterne har straks erobret søen. I foråret talte man 14.0000 krikænder på en dag. Der er skestorke, Havørn  m.m. Iagttagelsesmuligheder fra fugletårne og stier er er finde. Svend Bichel er leder af restaureringsarbejdet.