Temadag “Du danske friske strand” Lørdag den 18. marts 2017 kl. 13-18

Temadagen havde 9 aktuelle indlæg om naturens livsbetingelser i Danmarks kystområder. Dette skal ses i lyset af regeringens vision om at fremme mulighederne for at opføre permanente anlæg på hidtil strengt beskyttede kyststrækninger og øget sikring af udsatte kyststrækninger.

Se nogle af de forskellige oplæg her:
Kampen for frie kyster v/Nina Larsen Saarnak
De danske klitter – hvilken roller spiller naturlig dynamik v/Ane Kirstine Brunbjerg
Klitforvaltning hos Naturstyrelsen Blåvandshuk v/Ole Knudsen
Kystudvikling under et skiftende klima v/ Kaija Jumppanen Andersen
Konflikter i forbindelse med den rekreative brug v/Ulf Berthelsen
Rynket rose – den største trussel mod dansk kystnær natur v/Henrik Schjødt Kristensen
De danske stenrev – naturområde eller stenbrud? v/Phillippe Provencal

foredragsholdere

Se programmet her

Se abstracts her