Skovforvaltning – foredrag den 21. februar 2017 kl. 19.30

Foredrag om Skovforvaltning ved Steffen Bengtsson

Sted: Naturhistorisk Museum, Auditoriet, Wilhelm Meyers Alle 210, 8000 Aarhus C.

Siden 2002 har oplægsholderen fungeret som rådgiver inden for skov-, natur- og vildtforvaltning og arbejdet med projekter som blandt andet Klelund Dyrehave, Lille Vildmose samt flere af Forsvarets skyde- og øvelsesterrænger. I oplægget indgå en række praktiske erfaringer med forskellige naturplejeværktøjer fra disse store naturgenopretningsprojekter, hvor der blandt andet eksperimenteres med genudsætning af store planteædere, dødt ved og ådsler – alt sammen med henblik på at skabe en større biologisk mangfoldighed. Fra projekterne har oplægsholderen også et godt kendskab til de barrierer og udfordringer, som nyskabende naturprojekter kan møde under myndighedsbehandlingen og dermed også en del af svaret på, om lovgivningen reelt spænder ben for biodiversiteten?

Skovbæk elge

Se mere om resten af forårets program her.