Foreningens ordinære generalforsamling og rejseforedrag om naturforholdene i Costa Rica ved biolog Hans Erik Jensen

Generalforsamling efterfulgt af foredrag

Foredrag: Tirsdag 20.marts, kl. 19.30

Foredragsholder: Biolog Hans Erik Jensen

Sted: Auditoriet, Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C

Året 2018 står i frivillighedens tegn. Også vores forening er dybt afhængig af det arbejde, de frivillige bidrager med. Når du sidder med Flora og Fauna i hånden, læser nyhedsbrevet på nettet, studerer botanik på heden eller lytter til et foredrag med billeder fra Arktis, så ligger der mange frivillige timer bag.

Amdi, Bente, Henrik, Jens, Lisanette, Mette, Niels, Ole, Per, Peter, Rikke, Søren, Thomas og Inga har skrevet referater, præsenteret foreningen ved Naturmødet, fabrikeret artikler, lavet kalender, bagt kage, booket foredragsholdere, sat kommaer, repræsenteret foreningen i bestyrelsen for Naturhistorisk Museum, delt materiale ud ved de offentlige foredrag i Søauditoriet under Aarhus Universitet, sendt Flora og Fauna ud til medlemmer og abonnenter, arrangeret temadage og brygget kaffe.

Året rundt bliver et hav af frivillige opgaver løst til gavn og glæde for foreningens medlemmer. Alle kan bidrage med noget – og i bestyrelsen er vi lydhøre over for nye initiativer og taknemlige for alt det arbejde, der bliver ydet. Og vi er glade for, at så mange af vores medlemmer også arbejder som frivillige på museet med at registrere samlingerne.

Året 2018 kan blive året, hvor endnu flere af foreningens medlemmer vælger at deltage i det frivillige arbejde i foreningen eller på museet. Mød op til generalforsamlingen og hør om mulighederne.

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge foreningens vedtægter

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår foreningens æresmedlem Eigil Holm.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget for 2018 herunder fastlæggelse af  kontingent 2018. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for ordinært medlemskab ændres fra 230 kr. til 250 kr., institutioner fra 255 kr. til 275 kr. og udenlandske medlemmer fra 280 kr. til 300 kr.  Studentermedlemsskab forbliver uændret på 100 kr.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Valg til bestyrelse og af to suppleanter.
  På valg er Amdi Nedergaard, Peter Wind og Henrik Sell. Amdi og Peter er villige til genvalg, mens Henrik ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår i stedet Lars Brøndum.
  Der skal vælges to suppleanter, der sidder for et år ad gangen.
 7. Valg af revisor.
  Bestyrelsen foreslår Frank Jensen og Lars Bøgh, der begge er villige til genvalg.
 8. Eventuelt.

Kl. 20.00

COSTA RICA – Biodiversitet der batter!
Biolog Hans-Erik Jensen viser billeder og fortæller naturhistorier fra en rundrejse i Costa Rica i Mellemamerika i 2016. Se flotte billeder af de mange spændende dyr, fugle, planter, landskaber mm. i et af de lande der har noget af verdens højeste biodiversitet, hvor man kan køre fra Caribien til Stillehavet på en formiddag og komme fra tropisk lavlands-regnskov til iskolde vulkan-toppe på få timer.

Foto: Hans Erik Jensen
Foto: Hans Erik Jensen