Temaaften om invasive arter

Tidspunkt: Torsdag d. 3. oktober kl. 19.30 – 22.00

Mødested:
Auditoriet på Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C.
GPS: 56.167308, 10.203204

Adgang er gratis og alle er velkomne, også ikke-medlemmer!

Denne aften vil vi have fokus på de problemer, som invasive arter har for naturen i Danmark. Vi har derfor inviteret to foredragsholdere til at give indlæg om invasive plante og dyrearter. Der vil være en pause mellem de to foredrag, ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderne.

Kæmpe-bjørneklo.
Foto: Peter Wind

Aftenens program er:

Invasive plantearter v. konsulent, biolog Steffen Larni Nielsen

Invasive arter har historisk set, altid været et emne, som har delt meningerne blandt naturinteresserede. Således er det også i dag, hvor der stadig er stor uenighed omkring vigtigheden i at forvalte invasive arter for at sikre biodiversitet.
Foredraget vil, med udgangspunkt i danske invasive planter, se på hvordan truslen fra invasive planter generelt bliver opfattet i Danmark. Vi vil vende, hvilke forvaltningsværktøjer der er blevet brugt i det offentlige, og hvad holdningen er til disse. Eksempler vil blive fremført, for at illustrere nogle af aspekterne bag invasive planter. Med udgangspunkt i de belyste emner, vil den fremtidige forvaltning af invasive planter blive diskuteret.

Pause med en forfriskning i museets kantine

Invasive dyrearter v. tidligere biolog i Miljøministeriet Hans Erik Svart

Invasive arter betragtes på globalt plan som en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed. Det har blandt andet medført, at EU har indført en lovgivning der skal medvirke til at standse spredningen af arter som enten er eller forventes at ville kunne blive invasive i EU.
I Danmark har vi yderligere også fået et nationalt forbud mod handel af visse invasive arter. Vi vil se på lovgivningen og om hvordan listen over arter der omfattes af reguleringen bliver opdateret med nye arter.
Foredraget vil have særlig fokus på dyr. Handlingsplanen mod invasive arter indeholder en liste over de invasive arter der vurderes at være mest skadelige i Danmark. Det vil blive diskuteret om vi skal gøre noget mod de invasive arter, og i givet fald hvem der skal gøre det. Hvilken rolle har myndighederne og hvilken rolle har borgerne? Er formålet med bekæmpelse at udrydde de invasive arter, eller holder vi dem bare nede på et niveau vi finder acceptabelt og hvilke biologiske og økonomiske omkostninger er der ved de forskellige strategier? Bekæmpelse af dyr giver, i modsætning til planter, en række udfordringer af praktisk og etisk karakter, som vil blive diskuteret.

Japansk Pileurt.
Foto: Peter Wind