Aftenforedrag: Myrer og biodiversitet

Onsdag den 27. november kl. 19.30 i auditoriet på Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Alle 10, 8000 Aarhus C.

Foredragsholder: Lektor, emeritus Mogens Gissel Nielsen

Alle er velkomne, også ikke-medlemmer, deltagelse er gratis, og kræver ikke tilmelding.

Jeg indleder foredraget med at diskutere begrebet biodiversitet. Jeg vil fortælle generelt om myrer med vægt på deres sociale adfærd, deres fødevalg og deres specielle fødesøgningsadfærd.

Biomassen af myrer er større end alle andre dyregrupper på landjorden, og de vejer mere end alle mennesker. Derfor har myrer stor indflydelse på biodiversiteten.

Hvis vi tænker på en skovmyre, så ved de fleste, at den bider og slæber en masse insekter hjem til myretuen. Undersøgelser har vist, at en stor skovmyre slæber på flere hundrede kg insekter på et år og derudover mange liter honningdug. Skovmyrerne begrænser antallet af smådyr og begrænser artsdiversiteten i forhold til lokaliteter uden skovmyrer. Til gengæld er der arter, som kun lever i forbindelse med skovmyren fx nogle ”myregæster” inde i tuerne. Skovmyrers aggressive adfærd har man brugt til at bekæmpe skadedyr i skove i Central- og Østeuropa.

Foto: Lektor, emeritus Mogens Gissel Nielsen

Jeg har selv arbejdet med vævermyrer, som er meget aggressive. De laver ture i træerne og angriber alt, hvad der bevæger sig. Vort DANIDA projekt omhandlede bekæmpelse af skadedyr i mango- og cashewnødplantager i Afrika.

Der er også myrer, der ikke er rovdyr, og lever fuldstændig anderledes end skovmyren. Den gule engmyre er kvægavler og holder bladlus på planterødderne. Når de er tørstige, malker de bladlusene og får honningdug dvs. kulhydrat. Når de trænger til protein, æder de nogle bladlus. I Danmark findes der 14 arter bladlus, som kun findes på rødderne i engmyretuer. Myretuerne på strandengen er opbygget af løst sand. Temperaturen i tuerne kan være væsentligt højere og de kan være mere tørre end omgivelserne. Vegetationen på turene vil derfor være helt anderledes. Når planteartsdiversiteten øges, vil artsdiversiteten af dyr også stige. Engmyrer på en strandeng vil forøge artsdiversiteten i forhold til strandenge uden myrer.

Lektor, emeritus Mogens Gissel Nielsen