Orkidétur til Kalø Hestehave

Lørdag den 1. juni, kl. 10-14

Turleder: Botaniker Peter Wind

Mødested: P-pladsen ved indgangen til Kalø Slotsruin, N 56.28333 E 10.48045.

Medbring: Solidt fodtøj, gerne gummistøvler og påklædning efter vejret.

Jordbunden i skoven består af plastisk ler. I skovsammensætningen indgår flere partier med højstammede bøge, enkelte områder domineret af egetræer og nogle parceller med eksotiske nåletræer. Af særlig botanisk interesse er rigkærsområdet i skovens nordvestlige udkant på Følle Bund, hvor der bl.a. forekommer Gul Iris, Trævlekrone og diverse stararter.

Skov-Hullæbe, Hestehave Skov. Foto P. Wind, 09-08-2012

På grund af jordbundsforholdene rummer skoven en artsrig urteflora med mulighed for at finde blomstrende Bredbladet Klokke, Dunet Steffensurt, Lund-Fredløs m.fl. Leder vi de rigtige steder, er der mulighed for at finde Tyndakset Gøgeurt, Skov-Hullæbe, Maj-Gøgeurt og Kødfarvet Gøgeurt. Vi vil også eftersøge Rederod, ligesom vi vil se efter de første, fremskydende skud af Tætblomstret Hullæbe.

Kødfarvet og Maj-Gøgeurt, Følle Bund. Foto P. Wind, 10-06-2013