Ekskursion til orkidéparadiset Trelde Næs

Ekskursion: Mandag 28. maj kl. 18.00-21.00

Alle er velkommen, også ikke-medlemmer, og deltagelse er gratis.

Det skovklædte Trelde Næs strækker sig fra Fredericia til udmundingen af Vejle Fjord og afgrænses mod sydøst af Lillebælt. Skoven vokser på plastisk ler, der konstant skrider i Lillebælt. Dette bevirker et levende skovmiljø, hvor store træer skrider i havet. Denne dynamik bevirker, at der hele tiden blottes ny jordbund, hvilket blandt andet giver orkidéer gode vækstbetingelser.

Skrænt med orkideer.
Foto: Peter Wind

Fra P-pladsen går vi tværs gennem Kirkeskov til havskrænten på sydøstsiden af Trelde Næs og følger kyststien mod sydvest. Stedvis skal vi over dybe grøfter og skred, ligesom vi skal ned ad skrænten for at lede efter orkidéer. Vi skal lede efter de sjældne stor gøgeurt og langsporet gøgelilje, samt skov-gøgeurt og ægbladet fliglæbe. Måske finder vi også rederod. Vi vil naturligvis også lede efter nogle af de andre mindre almindelige plantearter, der er kendt fra området som lund-fredløs, aks-rapunsel og elfenben-padderok. Måske er vi heldige med at spotte marsvin i Lillebælt eller en rovfugl på vingerne

Turleder: Peter Wind.

Mødested: Den store P-plads på for enden af Trelde Næsvej

Ekskursion til den genoprettede Gyldensteen Strand på Nordfyn.

Lørdag den 5. maj kl. 11-15

Alle er velkommen, også ikke-medlemmer

Mødested og –tid for samkørsel arrangeres fra Århus: Kl. 9.00 ved Naturhistorisk Museum.

Koordination af samkørsel: Amdi Nedergaard, mobil 24 85 98 16 e-mail: benteogamdi@mail.dk

Mødested: P-pladsen ved Gyldensteen Informationscenter for enden af Langø, der er en sidevej til Gyldensteensvej øst for Bogense, GPS koordinater: 55.578903, 10.159414

Turleder: Naturvejleder Jens Bækkelund og Amdi Nedergaard

Læs mere Ekskursion til den genoprettede Gyldensteen Strand på Nordfyn.

Rewilding på Mols Laboratoriets arealer

Lørdag den 21. april kl. 10-12 ved Vicedirektør ved Naturhistorisk Museum Henrik Sell

Alle er velkommen, også ikke-medlemmer

Mødested: P-pladsen ved Molslaboratoriet, Strandkærvej 6, Ebeltoft.
GPS koordinater: 56.226415, 10.574345

Rewilding er at skabe rammerne for en vildere natur! Det er det nyeste tiltag på Molslaboratoriet, hvor vi aldrig har holdt os tilbage med at eksperimentere med nye former for naturforvaltning. I de se seneste årtier har vi således konstant prøvet at skabe de bedste betingelser for den perlerække af sjældne dyr og planter, som findes på arealerne.

Foto: Naturhistorisk Museum

Læs mere Rewilding på Mols Laboratoriets arealer

Ændring i placering af temadag d. 17. marts

Bemærk at det er besluttet at ændre placeringen for afholdelse af temadagen lørdag d. 17. marts.

Foredragene afholdes således IKKE på Naturhistorisk Museum, men er flyttet til:

Aarhus Universitet, aud. E i bygning 1533, lokalenummer 103, indgang fra Ny Munkegade indgang 1530 ”Matematiske fag” og drej til højre. Auditorie E lok. 103 ligger for enden af gangen. Starttidspunkt er stadig  Kl. 13.00

Kort over universitetet kan ses HER (KLIK)– indgangen findes hvor der står Matematik 1530 ud for Ny Munkegade.

Temadag “Fremtidens naturforvaltning og naturfredning”

Lørdag d. 17. marts afholdes i et samarbejde mellem Naturhistorisk Museum og seks af områdets grønne foreninger

Foto: Ole Jensen

afholdes den årlige temadag. Temaet er i år “Fremtidens naturforvaltning og naturfredning”, hvilket vil blive belyst af 9 oplægsholdere:

Signe Nepper Hansen, Kjeld Hansen, Rune Engelbreth Larsen, Jens Reddersen, Hans Peter Ravn, Rasmus Ejrnæs, Pil Birkefelt Møller Pedersen, Flemming Nielsen og Jacob Palsgaard Andersen.

Se nærmere om arrangementet på Danmarks Naturfrednings Forenings side KLIK HER

Foreningens ordinære generalforsamling og rejseforedrag om naturforholdene i Costa Rica ved biolog Hans Erik Jensen

Generalforsamling efterfulgt af foredrag

Foredrag: Tirsdag 20.marts, kl. 19.30

Foredragsholder: Biolog Hans Erik Jensen

Sted: Auditoriet, Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C

Året 2018 står i frivillighedens tegn. Også vores forening er dybt afhængig af det arbejde, de frivillige bidrager med. Når du sidder med Flora og Fauna i hånden, læser nyhedsbrevet på nettet, studerer botanik på heden eller lytter til et foredrag med billeder fra Arktis, så ligger der mange frivillige timer bag.

Læs mere Foreningens ordinære generalforsamling og rejseforedrag om naturforholdene i Costa Rica ved biolog Hans Erik Jensen

Frivillige søges

Året 2018 står i frivillighedens tegn. Også vores forening er dybt afhængig af det arbejde, de frivillige bidrager med. Når du sidder med Flora og Fauna i hånden, læser nyhedsbrevet på nettet, studerer botanik på heden eller lytter til et foredrag med billeder fra Arktis, så ligger der mange frivillige timer bag.
Amdi, Bente, Henrik, Jens, Lisanette, Mette, Niels, Ole, Per, Peter, Rikke, Søren, Thomas og Inga har skrevet referater, præsenteret foreningen ved Naturmødet, fabrikeret artikler, lavet kalender, bagt kage, booket foredragsholdere, sat kommaer, repræsenteret foreningen i bestyrelsen for Naturhistorisk Museum, delt materiale ud ved de offentlige foredrag i Søauditoriet, sendt Flora og Fauna ud til abonnenter, arrangeret temadage og brygget kaffe.
Året rundt bliver et hav af frivillige opgaver løst til gavn og glæde for foreningens medlemmer. Alle kan bidrage med noget – og i bestyrelsen er vi lydhøre over for nye initiativer og taknemlige for alt det arbejde, der bliver ydet. Og vi er glade for, at så mange af vores medlemmer også arbejder som frivillige på museet med at registrere samlingerne.
Året 2018 kan blive året, hvor endnu flere af foreningens medlemmer vælger at deltage i det frivillige arbejde i foreningen eller på museet. Mød op til generalforsamlingen og hør om mulighederne.

Lægeurternes historie

Foredrag: Tirsdag 20. februar kl. 19.30

Foredragsholder: Biolog Anne Murmann

Sted: Auditoriet, Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C.

Foredrag om lægeurternes historie ved biolog Anne Murmann

De fleste af de planter, som vi møder i naturen eller haven har en historie. En særlig spændende gruppe er de, der har været brugt som medicin.

Nogle lægeplanter har været knyttet til ren overtro og sort magi, mens andre har vist sig at have dokumenterede medicinske egenskaber og har dannet grundlag for moderne medicin.

Hundetunge
Foto: Peter Wind

Urtemedicin er beskrevet på papyrusruller fra 4.000 år før Kristus, men har givetvis været brugt lang tid forinden i den mundtligt overleverede folkemedicin. I foredraget vil der især blive langt vægt på planter, der figurerer i skriftlige historiske kilder, og hvorledes man har betragtet sygdom. Alle planter nævnt i foredraget vil kunne ses i Medicinsk urtehave på Stenomuseet

Hundetunge. En af de ældst kendte lægeplanter.
Foto: Peter Wind

Anne er botaniker og arbejder med lægeurter ved Medicinsk urtehave på Steno Museum ved Aarhus Universitet, et naturvidenskabeligt og medicinskhistorisk museum.

 

Ecuador – ama la vida – rejsen til et andet kontinent med en fremartet og spændende flora og fauna.

Foredrag: Tirsdag 23. januar kl. 19.30

Foredragsholder: Seniorbiolog Peter Wind, Aarhus Universitet.

Sted: Auditoriet, Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C

Ecuador ligger i hjertet af Sydamerika, hvor ækvator gennemskærer kontinentet. Landet er samtidig meget rigt på kontraster. Det strækker sig fra havoverfladeniveau ved Stillehavet i vest over Andesbjergenes svimlende højder til lavlandet i den inderste del af Amazonas i øst. Klimaet i henholdsvis kystlandet og i Amazonas er tropisk, mens det er tempereret på sletten omkring hovedstanden Quito i 2.800 m højde og alpint i passene over Andesbjergene.

Foto: Peter Wind

De store klimatiske forskelle er med til at øge antallet af levesteder og de udfordringer, dyre- og plantelivet udsættes for. Det er ikke et tilfælde, at der i Ecuador er registreret mere end 300 pattedyr, over 1.600 fuglearter, små 900 arter af krybdyr og padder og adskillige tusind arter af insekter, heraf 4.500 arter af sommerfugle og formodentlig 10.000’ender af ubeskrevne arter. Floraen er også særdeles artsrig og med et slag på tasken rummer 35.000 arter.

Baggrunden for aftenen er en rejse med Dansk Botanisk Forening i oktober 2017. Foredraget vil omfatte oplysning om Ecuadors geografi og historie samt om forholdene for de oprindelige folkeslag. Centralt vil være billeder af de forskellige naturtyper spændende fra lavlands regnskov over tågeskov i bjergene til højlandets ørkenagtige landskab, kaldet paramo, med fokus på livsformer og tilpasninger til de fremherskende klimatiske forhold og de plantearter, der karakteriserer de forskellige samfund. Der vil naturligvis også blive vist billeder af dyrelivet f.eks. flere lamaarter, vævre kolibrier og farvestrålende sommerfugle. Endelig vil der være fokus på Ecuadors fødevareproduktion.

ALLE ER VELKOMNE – OGSÅ IKKE MEDLEMMER

Foredrag den 22. november 2017 kl. 19.30: Rejsen til Verdens Ende

65 deltagere kom og hørte foredrag med biolog Hans-Erik Jensen om:

Rejsen til Verdens Ende10.000 km sejltur blandt pingviner, albatrosser, havfugle, hvaler og sæler fra New Zealand over Sydhavet og Ross-havet til Antarktis.

Biolog Hans-Erik Jensen viste billeder og fortalte historier fra 5 ugers skibs-ekspedition i foråret 2017, over nogle af verdens barskeste farvande fra New Zealand til Ross-havet i Antarktis og retur, med stop på de subantarktiske øer Snares Islands, Auckland Island, Macquarie Island, Balleny Islands og Campbell Island.

Der blev vist smukke billeder af områdets fugle, hvaler og sæler og naturligvis de fantastiske landskaber og is-formationer i verdens sydligste egne, krydret med historier fra livet på et skib i det ekstreme polarklima, områdets historiske opdagelse og udnyttelse, samt de fremtidige perspektiver med klimaændringer mm.

Fotos: Hans-Erik Jensen

Onsdag 25 oktober kl. 10-14: Svampetur til Fløjstrup Skov.

ALLE ER VELKOMNE – OGSÅ IKKE-MEDLEMMER

Turledere: Anders Lykke, svampe og Peter Wind, natur

 

Sidste års svampetur blev gentaget i håbet om, at der i år ville være betydelig flere svampe fremme, end det på grund af tørke var tilfældet sidste år, og at frosten ikke for alvor var sat ind.

Fløjstrup skov er en del af Marselisborgskovene, som ligger nr. to på listen over antal svampefund i Danmark. Turen går til den sydlige del af skoven. Skoven er kendt blandt mykologer for forekomst af sjældne rørhatte, som gror på skråningerne ned mod Aarhus Bugt. Her kan nævnes Guld Rørhat og Satans Rørhat. Her forekommer også et væld af andre rørhatte, som et af de få steder i Danmark. Mange andre gode spisesvampe blandt rørhattene  kan findes her som Karl Johan og Indigo Rørhat samt sågar Trompetsvamp og Tragtkantarel.

Sidste år var et hungerår for svampesamlere, i år begyndte regnen allerede i august, og svampene fulgte med. Der har været rekordmange kantareller og rørhatte og nu begynder trompetsvampene og tragtkantarellerne også at røre på sig. Anders har de bedste forhåbninger om et nyt flor af rørhatte, han har fundet flere “champagnepropper” de sidste dage, så vent bare det bedste.

Vi slutter med en svampeudstilling, hvor Anders vil fortælle om de bedste svampeopskrifter.

Koordination af samkørsel: Kontakt Peter Wind, hvis du har plads i bilen og kan tage passagerer med, eller hvis du har behov for samkørsel.

Kommende arrangementer:
Efterårets og vinterens foredragsprogram er ved at blive tilrettelagt og vil blive udsendt, når vi har de sidste aftaler på plads.
Temadag 2018:
Den årlige temadag i 2018 har fået titlen “Fremtidens naturforvaltning og naturfredning”. Temadagen afholdes lørdag den 17. marts 2018 kl. 13-18 på Naturhistorisk Museum i Aarhus med efterfølgende fællesspisning. Deltagelse i selve temadagen er gratis, mens der skal betales for deltagelse i fællesspisningen. Nærmere besked udsendes, når alle aftaler og praktiske gøremål er faldet på plads.

26. august 2017: Ekskursion til Nationalpark Thys nordlige del

Else Østergaard Andersen, Nationalpark Thy,guidede ca 15 personer rundt i dele af Nationalpark Thy.

Klitheden står i fuldt flor i Nationalpark Thy i slutningen af august – hedelyngen farver store områder lilla, men selv om der færdes krondyr, traner og gæs i området, så forblev de dog skjult for os. Til gengæld var der talrige Klokke-Ensian, Skotsk Lostilk – og klithedens mere almindelige planter. Turen endte ved Stenbjerg Landingsplads og vejret havde også holdt sig til det tørre indtil turen var slut.

Program

11.00 Vi mødes ved P-pladsen i Sårup (langs Sårupvej ud for adressen Sårupvej 62, 7730 Hanstholm). Herfra går vi til en udkigsplatform på kanten af Hanstholm Vildtreservat, hvorfra der er chance for at se bl.a. flokke af krondyr.

12.00 Afgang mod Hanstholm Fyr

12.15 Vi spiser frokosten udendørs på kanten af Hanstholm skrænten ved Hanstholm Fyr med udsigt over Vesterhavet og Hanstholm Vildtreservat

12.45 Vi kører ad kystvejen sydpå og til Tyskebakken 5, 77 syd for Faddersbøl

13.30 Vi besøger Karsten Hansens klitkær, hvor vi ser efter Klokke-Ensian og Ensian-Blåfugl.

14.30 Vi kører til Stenbjerg Landingsplads

15.00 Tak for i dag og god tur hjem

Nationalpark Thy er Danmarks første nationalpark, som blev indviet i august 2008. Nationalparken omfatter en strækning på ca. 55 km langs kysten af Thy fra Limfjorden/Agger Tange til Hanstholm. Nationalparken har et areal på 244 km2. 75 % ejes af staten og de resterende 25% af ca. 1100 private lodsejere.

Medbring:

Solidt fodtøj (evt. vandtæt)

Vand- og vindtæt påklædning efter vejrudsigten (husk, det blæser meget i Thy)

Siddeunderlag

Madpakke og drikkevarer til eget forbrug (eftermiddagskaffe og is kan købes i Stenbjerg)

Kikkert samt evt. håndbøger og lup, og evt. kamera.

Kørelejlighed: Såfremt der er nogle, der har mulighed for at tage en eller to ekstra passagerer med i bilen, så ring endelig til Amdi Nedergaard, tlf. 24 85 98 16, eller mail: amdi.nedergaard@mail.dk og giv besked. Der er allerede nu nogle der har meldt sig og gerne vil have en kørelejlighed. På forhånd tak for ulejligheden.

Foto 5_Skotsk Lostilk_INN-b-ll Hanstholm Vildtreservat Krondyr 2-INN-b (2) Jens Kristian Kj+ªrg+Ñrd - 2011_07_13_010606